ร่วม "ตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมถวายพวงมาลาในพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย