ร่วมพิธีทำบุญอาคารสมานไมตรี โรงเรียนสาธิต แผนกมัธยม

วันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญอาคารสมานไมตรี โรงเรียนสาธิต แผนกมัธยม ที่จะเปิดการเรียนการสอน หลักสูตร LSM ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 ที่จะถึงนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสมานไมตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย