คณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ พุทธสถาน มร.ชร.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มร.ชร. ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าจำนำพรรษา (ผ้าอาบน้ำฝน)