ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะการท่องเที่ยว มร.ชร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายiพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย