คณะท่องเที่ยวฯ ร่วมกิจกรรมการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานโดยการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ

13 กันยายน 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานโดยการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ” จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยนโยบาย Happy University” ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากชมรมธนาคารที่เข้าร่วม 13 แห่ง และภาคกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินและคลินิกการเงิน และตัวแทนผู้ประกอบการสินค้าต่าง ๆ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า OTOP นอกจากนี้ Lebua Café โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม ร่วมให้บริการเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ ในสถานการณ์จริงด้วย