คณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย

20 กันยายน 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.สุรัชนี ยลธะศาสตร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของหวัดเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับ ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวฯ ได้นำความรู้ทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม การทำขนมและการจัดจานอาหารว่าง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่เยาวชนที่มาร่วมงานด้วย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย