ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวรรษ (วันนวมินทรมหาราช)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวรรษ วันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี (วันนวมินทรมหาราช) วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวรรษ วันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี (วันนวมินทรมหาราช) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย