กิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

คณะการท่องเที่ยวฯ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 วันที่ 22ธันวาคม 2566 ที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในวันสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร