ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี ร่วมให้การต้อนรับบัณฑิตใหม่ที่มาร่วมซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน และให้ขวัญและกำลังใจในการก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป