วันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย 2567

23 มกราคม 2567 วันคล้ายวันประสูติกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน "พระบิดาแห่งการโรงแรมไทย
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการโรงแรมไทย” พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันการโรงแรมไทยให้แก่ นายสันติ ทิศลังกา ตำแหน่ง Room Attendant โรงแรม Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Thailand ณ คณะการท่องเที่ยวและ การโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย