Food & Drink Fair at Le Bua ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสาขาวิชาการโรงแรม จัดกิจกรรม Food and Drink Fair at Le Bua ครั้งที่ 1 ภายใต้ธีมงาน “Valent-Tea & C’Fee Day” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์งาน การผลิตงาน และการบริหารจัดการงานอีเว้นท์ ภายในงานประกอบด้วย การสาธิตศิลปะการชงชา และการดริปกาแฟแบบโอมากาเสะ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเครื่องดื่มประเภทชา-กาแฟ ขนมเบเกอรี และอาหารโฮมเมดแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรการโรงแรมของนักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 4รายวิชา ได้แก่ 1) การสัมมนาและการจัดโครงการสำหรับธุรกิจโรงแรม 2) การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 3) การจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง และ 4) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ที่ได้สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของการเป็นคณะวิชาแห่งการเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ “คิด ทำ และเป็นอย่างแตกต่าง”