ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ ดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องรวงผึ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งการใช้ชีวิตสำหรับการทำงาน การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมทั้งการให้แง่คิดและ แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา อูปเฮียง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงแรมทีคการ์เด้น รีสอร์ท และคุณพัชรี แรงจริง กับตันห้องอาหาร Chompor restaurant โรงแรมโมรา บูทีค โฮเทล เชียงราย มาให้ความรู้ในครั้งนี้