# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว Exit Exam ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 23/02/2567
2 ประกาศผลสอบ Exit Exam สาขาการบริหารการโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 20/02/2567
3 ประกาศกำหนดการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 15/02/2567
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Exit Exam สาขาการบริหารการโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 12/02/2567
5 ประกาศกำหนดการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม 02/02/2567
6 กำหนดการสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ นศ.ภาคปกติ (จ-ศ) ที่ยังไม่ผ่านการดสอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 25/01/2567
7 ประกาศ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 16/01/2567
8 กำหนดการสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ นศ.ภาคปกติ (จ-ศ) ที่ยังไม่ผ่านการดสอบ 26/12/2566
9 อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 14/11/2566
10 ปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 24/11/2566
11 ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2566 19/10/2566
12 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2566 19/10/2566
13 ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 10/10/2566
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 06/10/2566
15 การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา EIT 05/10/2566
16 การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT 05/10/2566
17 กำหนดการลงทะเบียนสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 02/10/2566
18 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักในมหาวิทยาลัยหรือหอพักเครือข่าย ประจำปี 2567 28/09/2566
19 ประกาศผลสอบ Exit Exam สาขาการบริหารการโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 14/09/2566
20 ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 30/08/2566