รายละเอียดข่าว


เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน รหัส 58 59 60 61 62 และ 63 (เทียบโอน)

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2566
https://liga.crru.ac.th/exam

ติดต่อสอบถาม
สถาบันภาษาฯ อาคาร 39  โทร. 053-776031 ต่อ 103
email. liga_tt@crru.ac.th
website. https://liga.crru.ac.th/liga/

fındıkzade travesti