รายละเอียดข่าว


กำหนดวัดชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 ณ ลานบริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตึกสำนักงานอธิการบดี