รายละเอียดข่าว


ทุนการศึกษาประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation Scholarship Program
__________________________________________________________________

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการ เข้าร่วมกิจกรรมและค่ายที่จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันและสมาชิกหอการค้าอเมริกัน
รวมถึงได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างรอบด้าน
ดังมีรายละเอียด

หากมีผู้สนใจขอได้โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่
เว็บไซต์ https://www.amchamthailand.com/amchamscholarships
พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ให้ทุนโดยตรงที่ Ms.littapat Sirison
(Public Policy and Foundation Officer) หมายเลขโทรศัพท์ 02 119 3365 อีเมล pat@amchamthailand.corn