รายละเอียดข่าว


บริษัท ศรีลันตา จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการร์วิชาชีพ
ดูรายชะเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.srilanta.com 
เบอรืโทนติดต่อฝ่ายทรัยากรบุคคล 086-661-6868 หรือ 098-481-0925 E-Mail : hrl@srilanta,com
หรือกรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์ 
https://forms.gle/YbBFAxiqS66hRJnU7