รายละเอียดข่าว


บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. แผนกต้อนรับ   ( Front Office Department )          2. แผนกห้องอาหาร-เครื่องดื่ม   (Food and Beverage Department )
3. แผนกครัว   ( Main Kitchen Department )        4. แผนกดูแลห้องพัก   (Room Attendance)       5. แผนกช่างซ่อมบำรุง   ( Engineering Department )