รายละเอียดข่าว


รายงานตัวบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566
ระบบลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิตออนไลน์
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-15 ตุลาคม 2566
ทางเว็บไซต์ rgr.crru.ac.th/crru_congratulation/
ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัวบัญฑิตผ่านทาง
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.กรุงไทย
- counter service ที่ 7-Eleven ทุกสาขา