รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเต็มจำนวน ประจำปี 2566
__________________________________________________________________
โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเชียมหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada (UGM)
และศูนย์ Non-Aligned Movement (NAM) ได้จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน ประจำปี 2566
ให้แก่ชาวไทยหรือนักศึกษาชาวไทยเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada (UGM) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภายใต้โครงการScholarships Program for Students from Non-Aligned Movement Member Counties
สมัครขอรับทุนได้ที่ http://ugm.ac.id  ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ให้ทุนโดยตรงที่ Ms.Tifa Malik
(Office of International Affairs,UGM)
หมายเลขโทรศัพท์ +62-812 1888 7818 อีเมล admission@ugm.ac.id