รายละเอียดข่าว


สอบซ่อมประจำเดือนมีนาคม 2567
เปิดสอบซ่อมการทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) และก่อนจบ (EIT) ณ ห้อง e-learning สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT)
ลงทะเบียนวันที่ 1-15 มีนาคม 2567
วันทดสอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)
วันทดสอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)

Your browser does not support PDFs. Download the PDF